Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 3

Publicat de
|


image001 (1)

 

Context legislativ

Activitatea de mediere ca mijloc de soluţionare a conflictelor ocupă un loc din ce în ce mai important în viaţa de zi cu zi a societăţii actuale, un argument în acest sens fiind şi recunoaşterea medierii ca instrument în rezolvarea cerinţelor generate de tendinţele de globalizare şi democratizare. Această importanţă a impus şi necesitatea reglementării cadrului său de desfăşurare în majoritatea statelor lumii.

Apariţia în România a unui cadru legal privind activitatea de mediere este rezultatul unui şir de eforturi legislative, început încă din deceniul trecut, constituind un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel european şi la dorinţa de reformă a sistemului judiciar din România.

Despre lucrare

Ediţia a treia a comentariilor şi explicaţiilor la Legea medierii nr. 192/2006 cuprinde o actualizare a textului ediţiilor anterioare, în pas cu ultimele intervenţii legislative – nu puţine la număr în ultimii ani.
De asemenea, s-a ţinut cont de intrarea în vigoare a Codului civil şi Codului penal, precum şi a celor de procedură, făcându-se adaptările corespunzătoare.

În mod egal, recenta decizie a Curţii Constituţionale asupra controversatei proceduri a informării asupra avantajelor medierii a făcut la rândul ei obiectul comentariilor. În urma admiterii excepţiei, participarea la şedinţa de informare este opţională, voluntară în toate cazurile. Lipsa dovezii participării la şedinţa de informare nu mai este sancţionată cu respingerea cererii ca fiind inadmisibilă, însă refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare, în cazul în care a acceptat participarea, se sancţionează cu amendă judiciară.

Din cuprins

 • dispoziţii privind profesia de mediator
 • organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor
 • drepturile, obligaţiile şi răspunderea mediatorului
 • procedura de mediere
 • contractul de mediere
 • medierea conflictelor de familie
 • medierea în cauzele penale

Puncte forte

 • coroborarea cu dispoziţiile noilor Coduri
 • menţiuni privind eurocompatibilitatea dispoziţiilor privind medierea
 • index alfabetic complex

Despre autor

 • avocat în Baroul Bucureşti
 • personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Adauga un comentariu


Despre noi

Asociatia profesionala Colegiul Mediatorilor a luat fiinta in anul 2009, ca urmare a initiativei a noua mediatori autorizati, interesati sa se asocieze pentru a-si reprezenta mai bine interesele la nivel profesional mai mult…

Marca si operator de date

Marca: M 2012 00806

Infiintare si cont bancar

Asociatia profesională COLEGIUL MEDIATORILOR, cu sediul în Bucuresti, str. Stănileşti, nr. 4-6, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 153/12.01.2010, cod de înregistrare fiscala nr. 26470839.

Hotarare judecatoreasca pronuntata in 14.12.2009 in dosar nr. 43442/299/2009

IBAN: RO58 BTRL 0480 1205 R876 63XX, Banca Transilvania, Agenţia 1 Mai.

 

Colegiul Mediatorilor © 2017  Toate drepturile rezervate. Termeni de utlizare