Procedură Alegeri 2016

PROCEDURA DE ALEGERI 2016

pentru CONSILIUL DIRECTOR al asociatiei profesionale “COLEGIULUI MEDIATORILOR”

 

Aceasta procedura vine in completarea/ sublinierea unor prevederi din Statututul si Regulamentul de Functionare al Colegiului Mediatorilor si este in concordanta cu cerintele Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere.

Art.1 – Cvorum de sedinta, drept de vot

(a) Adunarea Generala a Colegiului Mediatorilor  este constituita statutar daca la ea participa direct, in sistem on-line, majoritatea simpla a membrilor titulari cu drept de vot aflati in evidenta asociatiei, la prima convocare, si cu orice  prezenta, la cea de a doua convovare.

(b) In Adunarea Generala au drept de vot doar acei membri care sunt inscrisi in Tabloul Mediatorilor, au achitat integral taxa de aderare si cotizatia lunara  datorata pana la 31 decembrie al anului anterior.

Art. 2 – Depunerea candidaturilor

(a) In cadrul Adunarii Generale de alegeri se aleg pe liste separate, urmatoarele functii din Consiliul Director:

  1. Presedinte
  2. Vicepresedinte
  3. Secretar General
  4. Trezorier
  5. 3 – 7 Membri
  6. Cenzorii, dupa caz

(b) Poate candida pentru oricare dintre aceste functii, orice membru cu drept de vot al Colegiului Mediatorilor.

(c) Candidaturile se depun on-line la Secretariatul Colegiului pe adresa de e-mail office@colegiulmediatorilor.ro, incepand cu 30 zile si pana cel mai tarziu cu 10 zile inainte de ziua in care a fost convocata Adunarea Generala de alegeri.

Candidatura cuprinde:

–         Cererea de candidatura / candidaturi

–         CV  sau Resume

–         Propunere de program

(d) Un membru isi poate depune candidatura pentru una, sau mai multe functii pentru care se organizeaza alegeri.

Art. 3 – Comisii

Pentru buna desfasurare a votului, Adunarea Generala alege dintre membri, urmatoarele comisii:

  • Comisia de validare a candidaturilor, formata din 3 membri
  • Comisia de validare a voturilor, formata din 3 membri
  • Comisia de rezolvare a contestatiilor, formata din 3 membri

Nu pot face parte din aceste comisii, membrii Colegiului Mediatorilor care candideaza.

Art. 4 – Procesul de vot

(a)  Votul se exercita on-line, asigurandu-se confidentialitatea votului (vot secret). Au drept de vot doar mediatorii cu cotizatia la zi, respectiv platita pana la 31 decembrie a anului anterior, care se inscriu pe lista de votanti.

(b) La alegeri, listele de candidati se intocmesc in ordine alfabetica a numelor candidatilor, precedate de numere de ordine.

(c) Exprimarea votului  (maxim 11 voturi) se va realiza on-line, cate un vot exprimat pentru fiecare din candidaturile pentru Presedinte, Vicepresedinte, Secretar Genaral si Trezorier, si maxim 7 voturi exprimate pentru membrii Consiliului Director.

(d) Un candidat poate candida pentru mai multe functii si va fi trecut in mai multe liste, functie de candidaturile depuse in acest sens.

(e) Sistemul de vot va fi pregatit de secretariatul Colegiului Mediatorilor, pe baza unei proceduri care se semneaza si se stampileaza de presedintele comisiei de numarare si validare a voturilor, ales dintre membrii comisiei.

(f) Exercitarea dreptului de vot se face prin marcare in dreptul candidatului sau candidatilor preferati, in sistem electronic.

(g) Nu este permisa acordarea mai multor voturi decat numarul de functii pentru care se candideaza. Acordarea votului pentru mai multi candidati decat numarul de functii pentru care se candideaza conduce la anularea votului respectiv.

(h) In cazul in care sunt mai multi candidati la functia de Presedinte, daca nici unul dintre candidati nu a intrunit  mai mult de jumatate  din numarul voturilor valabil exprimate, se va proceda la un al doilea tur de scrutin, la care  vor participa primii doi clasati din primul tur. Al doilea tur de scrutin pentru functia de presedinte al asociatiei se organizeaza dupa intocmirea procesului verbal al Comisiei de numarare si validare a voturilor si doar la recomandarea acesteia.

(i) In al doilea tur de scrutin, este  declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

(j) Alegerea membrilor care candideaza  individual pentru functia de Vicepresedinte, Secretar General, Trezorier sau membru in Consiliul Director, se face intr-un singur tur de scrutin, fiind declarati alesi primii clasati, indiferent de  numarul de voturi  valabil exprimate.

(k) Candidatul prezent pe mai multe liste pentru mai mult de o pozitie eligibila va fi declarat ales o singura data, incepand cu functia cea mai importanta pentru care candideaza, in urmatoarea ordine: presedinte sau vicepresedinte sau secretar general sau trezorier sau unul dintre cei 7 membri ai Consiliului director.

(l) Dupa ce a fost declarat ales pentru o functie, un candidat nu poate fi declarat ales pe o alta functie in cadrul acelorasi alegeri.

(m) La finalul perioadei in care membrii cu drept de vot isi pot exercita votul, Comisia de numarare si validare a votului intocmeste un proces verbal in care se vor specifica cel putin urmatoarele: numarul membrilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale, numarul de voturi exprimate, numarul de voturi valabil exprimate si numarul de voturi obtinute de fiecare candidat.

(n) Comisia de numarare si validare a voturilor publica pe site-ul asociatiei rezultatul votului in maxim 24 de ore de la incheierea votului.

Art. 5 – Vacantarea posturilor

(a) Vacantarea posturilor de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar General sau Trezorier conduce la organizarea, intr-un interval de maxim 90 zile, a alegerilor pentru ocuparea postului ramas vacant.

 

Procedura Alegerilor pentru Consiliul Director in Colegiul Mediatorilor a fost adoptata in sedinta Consiliului Director din 18.04.2016.

 

Pentru conformitate,

Marieta Avram

Presedinte,

Colegiul mediatorilor


Despre noi

Asociatia profesionala Colegiul Mediatorilor a luat fiinta in anul 2009, ca urmare a initiativei a noua mediatori autorizati, interesati sa se asocieze pentru a-si reprezenta mai bine interesele la nivel profesional mai mult…

Marca si operator de date

Marca: M 2012 00806

Infiintare si cont bancar

Asociatia profesională COLEGIUL MEDIATORILOR, cu sediul în Bucuresti, str. Stănileşti, nr. 4-6, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 153/12.01.2010, cod de înregistrare fiscala nr. 26470839.

Hotarare judecatoreasca pronuntata in 14.12.2009 in dosar nr. 43442/299/2009

IBAN: RO58 BTRL 0480 1205 R876 63XX, Banca Transilvania, Agenţia 1 Mai.

 

Colegiul Mediatorilor © 2017  Toate drepturile rezervate. Termeni de utlizare