Procedura de suspendare

 

Procedura de suspendare din calitatea de membru al Colegiul Mediatorilor

 1.0  Scop

1.1 Scopul acestei proceduri este de a asigura o abordare coerentă a gestionării solicitărilor de suspendare depuse de membrii Colegiului Mediatorilor, în conformitate cu Statutul asociației și prevederile legale în vigoare.

2.0  Responsabilitate

2.1 Membrii Consiliului Director și Secretariatul tehnic sunt responsabili pentru a asigura implementarea acestei proceduri și comunicarea procedurii tuturor membrilor asociației.

2.2 Președintele asociației, prin Secretarul General, este responsabil pentru asigurarea condițiilor de aplicare și respectarea prezentei proceduri.

3.0.  Definiții

3.1 Suspendarea din calitatea de membru

             Se consideră suspendată din calitatea de membru al Colegiului Mediatorilor, persoana care solicita expres suspendarea prin depunerea unei cereri (Anexa 1) si care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a. în Tabloul mediatorilor este înscrisă în una din următoarele situații:

  • suspendat (înscris în secțiunea 2.1 în Tabloul Mediatorilor);
  • fără formă de exercitare a profesiei (înscris în secțiunea 2.2 în Tabloul Mediatorilor);
  • nu îndeplinește prevederile articolelor 23 și 24 din L192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (înscris în secțiunea 2.3 în Tabloul Mediatorilor);

b. este la zi cu plata obligațiilor financiare  asumate față de asociație.

3.2 Drepturile pe perioada suspendării din calitatea de membru

Pe durata suspendării, persoana  care a depus cererea:

  • este ținută în evidența Colegiului mediatorilor într-o evidență pasivă;
  • nu mai beneficiază de drepturile obținute ca membru al organizației, respectiv  dreptul de a vota și de a fi ales; dreptul de a participa la evenimente organizate în cadrul Colegiului, gratuit sau cu reducere; asistență în activitatea legată de mediere;
  • beneficiază în continuare de accesul la rețeaua socială a site-ului www.colegiulmediatorilor.ro, accesul la informațiile transmise prin newsletter membrilor;
  • nu mai are obligația plății cotizației lunare.

3.3 Perioada de suspendare

În functie de motivele care conduc la suspendare prevăzute la art.3.1 din prezenta procedură, perioada de suspendare este diferită, astfel:

a) Persoana înscrisă în Tabloul mediatorilor în Secțiunea 2.1 – mediatori suspendați, poate depune cerere de suspendare din calitatea de membru al asociației Colegiul mediatorilor pe perioada începând de la emiterea deciziei/ hotărârii de suspendare și până la data trecerii în Secțiunea 1 – mediatori cu drept de exercitare a profesiei.

b) Persoana înscrisă în Tabloul mediatorilor în Secțiunea 2.2. sau 2.3., poate depune cerere de suspendare din calitatea de membru al asociației Colegiul mediatorilor pe perioada începând cu data autorizării ca mediator și până la data trecerii în Secțiunea 1 – mediatori cu drept de exercitare a profesiei.

c) Persoana suspendată ca urmare a unei sancțiuni disciplinare prin hotărâre rămasă definitivă emisă de Consiliul de mediere, se poate suspenda din calitatea de membru al asociației Colegiul mediatorilor pe perioada sancțiunii disciplinare.

4.0   Procedură

   4.1  Înregistrarea cererilor de suspendare

Persoana care solicită suspendarea va depune o cerere (Anexa 1) la Secretariatul tehnic al asociației Colegiul Mediatorilor, personal sau prin fax, e-mail, poștă, care va fi înregistrată în termen de 2 zile de la data primirii (ștampilă dată plic, data e-mail/fax).

   4.2   Analiza solicitării

4.2.1 Secretariatul tehnic analizează cererea din punct de vedere al conformității, respectiv:

– date de identificare;

– calitatea de membru;

– situația plății taxei de aderare și a cotizației;

– suspendare din activitate prin decizie personală sau hotărâre a Consiliului de mediere.

4.2.2 (a) În cazul în care cererea nu conține datele necesare, Secretariatul tehnic va solicita completarea datelor și va transmite răspuns solicitantului (Anexa 2)

(b) În cazul în care cererea furnizează datele necesare privind suspendarea, Secretariatul tehnic cu avizul Secretarului general va transmite răspunsul solicitantului în termen de 30 de zile (Anexa 3).

4.3. Soluționarea solicitărilor de suspendare

În maxim 30 de zile de la transmiterea/depunerea unei cereri de suspendare, Secretarul General al asociației prin Secretariatul tehnic va transmite răspuns solicitantului privind soluționarea cererii, respectiv de aprobare/respingere/ completare.

Situația cererilor de suspendare se va raporta la fiecare ședința a Consiliului Director al Asociației.

Adauga un comentariu


Despre noi

Asociatia profesionala Colegiul Mediatorilor a luat fiinta in anul 2009, ca urmare a initiativei a noua mediatori autorizati, interesati sa se asocieze pentru a-si reprezenta mai bine interesele la nivel profesional mai mult…

Marca si operator de date

Marca: M 2012 00806

Infiintare si cont bancar

Asociatia profesională COLEGIUL MEDIATORILOR, cu sediul în Bucuresti, str. Stănileşti, nr. 4-6, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 153/12.01.2010, cod de înregistrare fiscala nr. 26470839.

Hotarare judecatoreasca pronuntata in 14.12.2009 in dosar nr. 43442/299/2009

IBAN: RO58 BTRL 0480 1205 R876 63XX, Banca Transilvania, Agenţia 1 Mai.

 

Colegiul Mediatorilor © 2017  Toate drepturile rezervate. Termeni de utlizare